ທັງຫມົດໃນຫນຶ່ງແສງໄຟ LED ຖະຫນົນແສງຕາເວັນສໍາລັບໂຄງການ Bahrain