ແສງສະຫວ່າງທັງ ໝົດ ໃນ ໜຶ່ງ ແສງໄຟຕາມຖະ ໜົນ ສຳ ລັບແຂວງຫູ ໜານ, ປະເທດຈີນ