ແຍກໄຟສາຍແສງອາທິດ LED ສຳ ລັບໂຄງການເຂດຊົນນະບົດຂອງລາວ