ไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดในโครงการบาห์เรน