แยกไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการพื้นที่ชนบทของลาว